Kochendörfer Türbinleri

​En modern modelleme testlerine dayanarak, yüksek verimlilikte çalışan türbinler üretmekteyiz. Bu bağlamda, günümüzde en yaygın kullanımı olan Pelton, Francis ve Kaplan türbinlerini üretmekteyiz.